INFO OM Botulinumtoxin

Botulinumtoxin är ett läkemedel som övergående minskar muskulaturens sammandragningsförmåga. Man injicerad Botulinumtoxin i mycket små doser i muskulaturen för att åstadkomma en avslappning och reducering av ansiktets muskler. Behandlingen lämpar sig bäst för bekymmersrynkor mellan ögonen samt pannrynkor och de s.k. kråksparkarna i yttre ögonvrårna. Ytterligare specialområden vid näsa och mun kan behandlas.

Läs våra frågor och svar nedan

Frågor & Svar om Botulinumtoxin


Botulinumtoxin är ett väl beprövat läkemedel som används vid en rad olika sjukdomar (även hos små barn). Botulinumtoxin ger en övergående blockering av nervimpulsen till muskeln i ett litet område där sprutan ges. När muskeln slappnar av minskar eller försvinner rynkan/rynkorna i motsvarande hudområde. Effekten kommer att märkas successivt under den första veckan. Beröring och känsel påverkas inte.

Botulinumtoxin används framför allt mot bekymmersrynkorna mellan ögonen, pannrynkor och de s.k. kråksparkarna i yttre ögonvrån.

Botulinumtoxin injiceras med en mycket tunn nål i en mycket liten volym på väl definierade platser (muskler). De flesta upplever det som ett kraftigare myggstick. Någon bedövning behövs vanligtvis inte.

Biverkningarna är sällsynta och övergående. En lokal liten rodnad på insticksstället kan förekomma och enstaka små blåmärken. En övergående svaghet i närliggande muskler vid enstaka tillfällen kan ge en lätt asymmetri av övre ögonlocket. Övergående huvudvärk förekommer.

De som har sjukdomen Myastenia gravis (ärftlig form av muskelförsvagning) skall inte behandlas. Gravida och mammor som ammar skall inte behandlas då man vet väldigt lite hur barnet påverkas. Risken bedöms dock som mycket liten.

Effekten sitter i mellan 3-6 månader. Hållbarheten är individuell och första gången rekommenderas en ny behandling efter 4 månader.

När man använt Botulinumtoxin under en längre tid märker man också att ovanan att spänna sina bekymmersrynkor och pannrynkor etc. minskar. Detta innebär att man brukar kunna dra ut på tiden mellan varje behandling.

Botulinumtoxin är ett protein som ger en övergående blockering av nervimpulsen till muskulaturen i ett litet område där sprutan ges. Effekten kommer att märkas successivt under de första 2-5 dagarna. Beröring och känsel påverkas inte. Botulinumtoxin är en väl beprövad medicin som används vid en rad olika sjukdomar (även hos små barn). Botulinumtoxin är godkänt av Socialstyrelsen och FDA (det stränga amerikanska läkemedelsverket).

Botulinumtoxin sätter sig på de lokala receptorerna i området där medicinen sprutas och utövar sin effekt. Den del som inte sätter sig på receptoererna utsöndras via urinen. Halveringstiden är ca 10 timmar vilket innebär att all Botulinumtoxin som inte utövar sin effekt på receptorerna är ur kroppen på något dygn.